Over deze keuzehulp

De CVA keuzehulp is ontwikkeld om patiënten en zorgverleners te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen keuze in de ontslagbestemming.

Voor wie is de keuzehulp?

De keuzehulp is bedoeld voor mensen die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben gehad en hiervoor in een ziekenhuis zijn opgenomen.

Medische inhoud

De medische inhoud is gebaseerd op actuele wetenschappelijke kennis en de Nederlandse richtlijn, opgesteld door de NVN en is geactualiseerd met kennis van de landelijke werkgroep.
Laatste update
20 juli 2020

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Hersenletsel.nl. De keuzehulp heeft het keurmerk Gewone Taal van Stichting Makkelijk Lezen.
Nederlandse Vereniging voor Neurologie Hersenletsel.nl Stichting Makkelijk Lezen
Voor de ontwikkeling is een multidisciplinaire werkgroep opgericht met patiënt vertegenwoordigers van Hersenletsel.nl, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeut, logopedist, onderzoeker, verpleegkundigen. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Tijdens de ontwikkeling hebben patiënten, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ergotherapeut, logopedist, fysiotherapeuten en verpleegkundigen meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De CVA ontslagbestemming keuzehulp is een initiatief van Santeon met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
Santeon ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. S.M. van Schaik
Dr. S.M. van Schaik
Vasculair neuroloog
OLVG
Dr. P.J.A.M. Brouwers
Dr. P.J.A.M. Brouwers
Neuroloog
Medisch Spectrum Twente
P. Hilkens
P. Hilkens
Neuroloog
St. Antonius Ziekenhuis
Drs. Janine Prick
Drs. Janine Prick
Arts-onderzoeker
OLVG
Drs. R. Dahmen
Drs. R. Dahmen
Revalidatiearts
OLVG
Dr. S.K. Schiemanck
Dr. S.K. Schiemanck
Revalidatiearts
LUMC
Chantal van der Spoel
Chantal van der Spoel
Stroke verpleegkundige
Maasstad Ziekenhuis
E. Grashoff
E. Grashoff
Ergotherapeut
ZorgSpectrum
N.E.A.M. Jünger
N.E.A.M. Jünger
Logopedist
OLVG
S. Deetman-van der Breggen
S. Deetman-van der Breggen
Specialist ouderengeneeskunde
Vivium Zorggroep
J. Meens
J. Meens
Specialist ouderengeneeskunde
ZorgSpectrum
M.A.C. Lindhout
M.A.C. Lindhout
Patiëntenvertegenwoordiger
Hersenletsel.nl

Financiering

ZonMW en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Santeon en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de CVA keuzehulp na.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.